BTW

 

 • Het BTW-tarief voor stucadoorswerk (geldt niet voor aankoop producten) aan particuliere woningen van ten minste 2 jaar oud is verlaagd naar 6%. Dit geldt zowel voor de binnenkant als de buitenkant van een huur- of koophuis.
 • Het BTW-tarief van 6% geldt niet voor stucadoorswerk en isolatie aan woningen jonger dan 2 jaar, of voor stucadoorswerk aan gebouwen die niet als woning worden gebruikt. Daarvoor geldt het tarief van 21% BTW.
 • Met particuliere woning wordt bedoeld een onroerende zaak waarin personen permanent mogen verblijven. Ook tijdelijke leegstaande woningen vallen daaronder. Bij stucadoorswerk gaat het om de volgende werkzaamheden: Stucwerk incl de voorbereidings- en voorbehandelings werkzaamheden die een stucadoor moet verrichten voordat hij kan overgaan tot het eigenlijke stucwerk. In alle gevallen dient de opdrachtgever een ouderdomsverklaring te ondertekenen.
 • Deze verklaring moet bewijzen dat de woning ouder is dan 2 jaar. De stucadoorsbedrijf moet de ouderdomsverklaring bij zijn administratie bewaren.
 • Voor informatie over deze regeling : info Belastingdienst

Tips welke kunnen bruikbaar zijn bij uw verbouwing

 • Radiatoren verwijderen, indien u hierachter afgewerkt wilt hebben. Indien niet, dan worden de radiatoren afgeplakt en zover mogelijk afgewerkt.
 • Trapleuningen graag verwijderen, zodat wij een correct stucwerk kunnen afleveren. Schakelmateriaal ook graag verwijderen ( zodat het binnenwerk van de wandcontactdoos gewoon blijft zitten). Wij plakken dat netjes voor u af..
 • Indien wij in het hele huis moeten zijn (met spuitwerk), is het prettig als u de deuren verwijdert (op de deur met plakband even de ruimte vermelden).
 • Als het stucwerk gereed is, dan kunnen wij pas verder gaan als de wanden helemaal witdroog zijn. Dus gaarne goed controleren alvorens u weer contact met ons opneemt (alle donkere vlekken moeten dus weggetrokken zijn).
 • Het eventuele reparatie-herstelwerk voeren wij het liefst zelf uit aangezien wij geen verantwoording kunnen dragen voor door de opdrachtgever uitgevoerd reparatiewerk.
 • Na onze werkzaamheden dient u goed te ventileren en te stoken tot uiterlijk 19 graden Celsius. Ook als het werk ogenschijnlijk droog is, doorgaan met verwarmen en dit rustig om de dag met 1 a 2 graden verhogen (u voorkomt op deze manier scheurvorming). Tevens graag tijdens onze werkzaamheden voor warmte zorg dragen (of wij nemen heteluchtkachels mee).
 • Afplakken van ramen, deuren, sanitair, keuken e.d. wordt door ons bedrijf uitgevoerd (in overleg kan het afplakken ook door de opdrachtgever worden uitgevoerd. Een speciale totaalprijs kan dan worden afgesproken). Vloeren daarentegen kunt u wel zelf afdekken met dik plastic, zachtboard of karton (is uiteraard niet verplicht). Moeten er vloeren afgedekt worden, dan kost dit circa 1,50 per m2 (inclusief BTW en het op milieu-juiste wijze afvoeren hiervan).
 • Tijdens onze werkzaamheden is het niet mogelijk andere aktiviteiten te laten plaatsvinden! Dit om stagnatie en extra kosten te voorkomen (indien toch noodzakelijk dan graag even in overleg).
 • Onder de CV installatie zal op breedte van de installatie strak naar de vloer worden afgeplakt, aangezien er tussen de leidingen e.d. geen correct werk kan worden afgeleverd.
 • Mochten er klachten zijn (wij hopen en gaan er vanuit van niet), dan komen wij graag een keer terug voor herstel (waar gewerkt wordt kunnen fouten gemaakt worden, ook bij Stucadoorsbedrijf Mertens). Graag dan even een lijstje maken met de tekortkomingen.
 • Voor verkleuringen door schimmelvorming, verf of stiftstrepen o.i.d. kan helaas geen garantie worden verstrekt. Voor scheurvorming in plaatmaterialen ( Fermacell, gipsplaat e.d.) kunnen wij geen garanties verstrekken dit geld in aardbevingsgebieden voor al ons werkzaamheden. Alle fabrieks- en materiaalvoorschriften zullen door ons worden toegepast, maar ondanks dit kan er wel eens scheurvorming ontstaan (mochten er toch problemen komen dan lossen wij dat samen op correcte wijze op). Meestal ontstaan scheuren door foutief stookgedrag, of kommen uit de ondergrond en in geval van aardbeving!

Adres: Fennewei 8,
9144 CX Hantumhuizen (Dokkum/Fryslan)
tel. 0519 - 57 15 12
mobiel 06 - 165 466 93
eMail info@edelundstein.nl

 Stucadoorsbedrijf Mertens