PRIVACY BELEID
1. PRIVACY IN ÉÉN OOGOPSLAG
ALGEMENE INFORMATIE
De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u persoonlijk identificeren. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid.

GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens zijn te vinden in de disclaimer van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden aan de ene kant verzameld door ons dit te vertellen. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld bij het bezoeken van de website. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-aanvraag). De verzameling van deze informatie gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een ​​vlekkeloze levering van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op elk moment het recht om gratis informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Zowel voor dit doel als voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in de disclaimer staat. Bovendien hebt u het recht om een ​​beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

ANALYSEHULPMIDDELEN EN HULPPROGRAMMA’S VAN DERDEN
Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet worden teruggevoerd naar jou. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u informeren over de mogelijkheden van bezwaar in dit privacybeleid.

2. ALGEMENE INFORMATIE EN VERPLICHTE INFORMATIE
PRIVACY BELEID
De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. In de communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

NOOT VOOR DE VERANTWOORDELIJKE INSTANTIE
Het verantwoordelijke gegevens verwerkingsbedrijf op deze website is:

Stucadoorsbedrijf Mertens

Fennewei 8
9144 CX Hantumhuizen

Telefoon: +31 519 571512
E-mail: e-Mail

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.).

INTREKKING VAN UW TOESTEMMING VOOR GEGEVENSVERWERKING
Veel gegevens verwerkingsbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

RECHT OP GEGEVENS PORTABILITEIT
U hebt het recht op gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, op zichzelf of aan een derde in een standaard, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt, zal dit alleen gedaan worden voor zover technisch mogelijk.

SSL- OF TLS-CODERING
Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als een websitebeheerderstuurt, een SSL- of TLS-codering. Een gecodeerde verbinding wordt aangegeven door de adresbalk van de browser en verandert van “http: //” in “https: //” en het slotpictogram in uw browserbalk.

Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt, niet door derden worden gelezen.

INFORMATIE, BLOKKEREN, VERWIJDEREN
In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om gratis informatie aan te vragen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Neem voor meer informatie over persoonlijke gegevens op elk gewenst moment contact met ons op via het adres dat in de disclaimer staat vermeld.

TEGENSPRAAK MET RECLAMEMAILS
Het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de informatieplicht met het doel ongewenste advertenties en informatiemateriaal te verzenden, wordt hierbij afgewezen. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam-e-mails.

3. GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE
COOKIES
De internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zodanig instellen, dat u over het zetten van cookies geïnformeerd wordt en alleen in individuele gevallen zijn toegestaan. De aanname van cookies alleen voor bepaalde gevallen accepteert of dat u cookies algemeen uitschakelt, de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser uitsluit en activeert. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of bepaalde functies te bieden die u wenst te gebruiken (bijv. Winkelwagenfunctie) worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO opgeslagen. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch correcte en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

SERVER LOG FILES
De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server logbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

Browser type en browserversie
gebruikt besturingssysteem
Verwijzende URL
Hostnaam van de toegangscomputer
Tijd van het server verzoek
IP-adres
Er is geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO, waarmee de verwerking van gegevens tot uitvoering van een contract of pre contractuele maatregelen mogelijk is.

CONTACT
Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier worden ingevoerd, vindt uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (artikel 6, eerste lid, lit. DSGVO). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevens verwerkingsoperaties die tot de intrekking zijn uitgevoerd, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​om te verwijderen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag is weggelaten (bijv. Na voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen – met name Juridische bewaartermijnen – blijven onaangetast.

REGISTRATIE OP DEZE WEBSITE
U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. We gebruiken de ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de respectieve aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie gevraagd tijdens de registratie moet volledig worden vermeld. Anders weigeren we de registratie.

Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in het kader van de aanbieding of in het geval van technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat is opgegeven tijdens de registratie om u op deze manier te informeren.

De verwerking van de gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, vindt plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, aangestoken, DSGVO). U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De legaliteit van de reeds voltooide gegevensverwerking blijft ongewijzigd door de intrekking.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons bewaard zolang u op onze website bent geregistreerd en vervolgens worden verwijderd. Juridische bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

4E NIEUWSBRIEF
NIEUWSBRIEF DATA
Wilt u de nieuwsbrief op de website aangeboden krijgen, hebben we uw e-mailadres en informatie die ons in staat stellen om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het e-mailadres en akkoord te gaan met de nieuwsbrief zijn ontvangen. Verdere gegevens worden niet verzameld of alleen op vrijwillige basis. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de levering van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het registratieformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (artikel 6, lid 1, aangestoken, DSGVO). U kunt uw toestemming voor de opslag van gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken, bijvoorbeeld via de link “Abonnement opzeggen” in de nieuwsbrief. De wettelijkheid van de reeds voltooide gegevens verwerkingsoperaties blijft onveranderd door de intrekking.

De gegevens die bij ons worden gedeponeerd met het oog op het verkrijgen van de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen vanaf de nieuwsbrief tot uw annulering en worden verwijderd na annulering van de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons worden bewaard (bijv. E-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven ongewijzigd.

Pin It on Pinterest